3- Vakıf Olarak Mezarlik Yapmak

Bize göre, İmânı Ebo Hairife (R.A.) açık mezhebinde rücû caiz olmaz.

Hasan bin Ziyad, şöyle buyurmuştur:

Ölünün defnedildiği yerden, dönüş yapılmaz da, boş olan yer­den rücû edilebilir.

Hâkim Ebâ Nasr eJ-MehrevTnin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Nevâdir'de gördüğüme göre, İmâm Ebû Hamfe (R.A.): "Makbere-yi vakfetmek caizdir." buyurmuştur. İmâmeyn'e göre, Makbereyi vak­fetmek caizdir.

Bunda teslim şartı, —mescid mes'elesinde geçtiği gibi— ihtilaf­lıdır. Mescidi mütevelliye teslim ile mevtayı defin kıyâs edilmiştir.

Bu durum yazılmak istenirse şöyle yazılır:

Filan şahıs» yerini (= arazisini) —mevkiini ve hududunu söyleyerek— sahih ve caiz olarak vakfeyledi. Ve onu, makbere ( = mezarlık) kıldı. Müslümanlar oraya, her zaman ve devamlı olarak ölülerini defnederler. Onlar, hiç bir zaman meri edilmezler. Aralan da açılmaz.

Gerçekten o zat (vakfeden şahıs) insanların Ölülerini oraya def­netmelerine izin verdi. Ve bir topluluk, müslüman ölülerini oraya defneylediler. İşte orası, müslümanlar için mezarlık oldu.
Şayet "müslümanlardan bir taife oraya mevtalarını defneyledi­ler." denmese idi; bu yine de yazılırdı. [300]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..