Kelâm Kitaplarının Satışı

Alimlerimiz: "Kelâm kitaplarının satışı hakkında verilecek cevap da, bu tafsilât üzeredir. Bu gibi kitapları, delâlet ve fitne olacağı korkusu olan bir kimseye satma ihtimâli varsa; imâmın bu kitapları satması

mekruh olur.
Ancak, böyle bir ihtimâlin olmaması halinde, imâmın bu kitapları satmasında bir beis yoktur. [54]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..