Ö

ÖLÜM: MEVT Maddesine bakınız. M ÖMÜR: Yaşama, yaşayış, hayat.

ÖMR-İ CÂVİD: Ebedî hayat

ÖMR- TAVÎL: Uzun ömür.

ÖRF:

ÖRF: Akılların şahadeti ile şöhrete ermiş olan ve tab'an kabul edilen, herhangi müstahsen bir şey; âdet gelenek demektir.

ÖRF-İ ÂM: Vâzin belirli olmayan ve her tarafta veya bazı beldelerde câri bulunan örf demektir.

ÖRF-İ HÂS: Bİr meslek müntesiplerine veya bir kav­me yahut bir kavme veya bir belde ahâlisine mahsus olan ÖRF.

ÖRF-İ KAVtî: Bir cemâatin, bir lafzı belirli bir mâ­nâda kullanmaları demektir ki, o lafzı işiten kimse­nin aklına, başka bir mânâ gelmez. "Sobayı yak" denilmesinde olduğu gibi...

ÖRF-Î TÂRÎ: Örf ve âdete hamlolunacak şeyin vu­kuu sırasında ve ondan önce bulunmayıp, sonradan hadis olan örf.

ÖREN: Örf ve âdet üzere.

ÖRFÎ, ÖRFİYYE: Örfle, âdetle ilgili.

ÖRFÎ İDARE: —İcâbetüği zaman— sivil idare ye­rine askerî idare. Sıkı yönetim.

ÖRFİYYÂT: Örf, âdete, geleneğe bağlı olan şeyler.
ÖZÜR: Bir kusur veya suçun bağışlanmasını, hoş görülmesini gerektiren sebep. Mazeret. Suçun bağış­lanması. Engel. Kusur. Eksiklik. [15]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..