Caîz Olan Müzâraalar:


1-) Yer, ortaklardan birinin olur; tohum, öküz ve çalışma ikin­cisinin olur ve yer sahibi için,'* çıkacak olan mahsûlden belirlli bir mik­tarı*'şart koşarlarsa; işte bu caizdir. Çünkü, bu durumda tohum sahi­bi, o yeri, çıkacak olan şeyden belirli bir miktarla icarlamış olur.
2-) Çalışmak birinden, diğer her şey diğerinden olması hâli bu da câîzdir. Çünkü, yer sahibi, çıkacak olan mahsulden belirli bir mik­tar karşılığında âmili yerinde çalıştırmak için icarlamişür.
3-) Yer ile tohum birisinin; çalışmakla öküzde ikincisinin olma hâlidir, tşte bu da caizdir. Çünkü yer sahibi, diğerini, öküzuyle birlik­te, yerinde çıkacak mahsûlden belirli bîr miktar karşılığında icarlamışür. [16]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..