Ganîmet Arasında Bulunan Ehlî Hayvanlar

Savaşta, av köpeği ve benzerleri gibi, satılıp bedeli alınabilecek hayvanlar ele geçerse; bunlar da ganimettir.

Diğer ganîmet malları gibi, bunlar da, ganîmet ehline taksim edilir. • Keza, kara avları; mâdenleri, hazineler; dalgıçlar tarafından,

Fetâvâyi Hindiyye denizden çıkarılan, kıymetli taşlar da, birer feydir.

Bunların da, beşte biri ayrılır ve kalan beşte dördü, ehl-i ganimete taksim edilir.

Balıklar ve eti yenen diğer av hayvanları hakkındaki hüküm, diğer yiyecekler hakkındaki hüküm gibidir.

Ganîmet   malı   olan,   köpekler   ve  doğan,   şahin  gibi   av  için yetiştirilmiş kuşlarla avlanmak mekruhtur.

Ganimet mallan arasında  bulunan kedilerin de, taksim edilmesi caizdir.

Müslümanlar tarafından, savaş esnasında, üzerinde mektup olan bir at bulunursa; bu at hapsedilir.

Sonra, bu at, bulunduğu yere göre, ya müslümanlara veya harbîlere mal edilir.

Şayet, bu at, ekserisi, müslümanların yerinde veya müslümanlara yakın yerde bulunursa; bu durumda, bu at, müslümanlara mal edilir. Ve, bulunmuş mala yapılan muamele ne ise; bu ata da, o muamele uygulanır.

Şayet bu at, müşriklerin bulunduğu yere yakın bir yerde bulunmuşsa, bu durumda, ehl-i harbe mâl edilir. Ve bu at, ganîmet olur. Diğer ganimetlere uygulanan hüküm, buna da uygulanır.

Müslümanlar, bu atı müşriklerden almış bulunsalar ve müslüman-lardan bir topluluk, "bu atın, islâm ordusunda bulunan birinin atı olduğuna" şahitlik etseler; bu durumda, imâm, o atı, ya ganîmete katar veya satar; yahut bunların ikisini de yapmayıp, atın sahibini çağırır ve hiç bir şey ödemeden, atını alır.
İmâmeynin kavline göre, bu at, ister taksimden önce; ister tak­simden sonra bulunsun; cevap aynıdır. Muhıyt'te de böyledir. [56]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..